Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Θετικός εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης, κλειστό το σχολείο για 14 ημέρες

Η απόφαση ελήφθη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την εκτίμηση κινδύνου που διενεργήθηκε, όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη του κρούσματος.

Βάσει πρωτοκόλλου, προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό test που διδάσκει σε περισσότερα από ένα τμήματα ή έχει έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα, για τον προσδιορισμό των απαραίτητων μέτρων, θα πρέπει να γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου για τυχόν στενές επαφές εντός 48 ωρών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  • τον αριθμό των διδακτικών ωρών που δίδαξε στο κάθε τμήμα,
  • τον τρόπο χρήσης μάσκας –από τον ίδιο και τους άλλους– κατά τις επαφές με άλλα άτομα,
  • τον τρόπο τήρησης αποστάσεων από τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή,
  • τη διάρκεια της επαφής με τα άτομα αυτά, κτλ.

Επίσης η τυχόν απομάκρυνση παιδιών / προσωπικού άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου του σχολείου εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τον εκτιμώμεμο κίνδυνο, που προκύπτει κατά τη διερεύνηση και ιχνηλάτηση των επαφών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του Γυμνασίου Βουλιαγμένης για 14 μέρες, δηλαδή έως και τις 9 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτικός, που δεν είχε συμπτώματα τέθηκε σε καραντίνα 14 ημερών βάσει πρωτοκόλλου.

Από την πρώτη στιγμή ενημέρωσης για ύπαρξη του κρούσματος ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή, προέβει στην απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου και είναι στη διάθεση των αρμοδίων φορέων να συμβάλει σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια κριθεί απαραίτητη.

Πότε ένα παιδί <16 ετών θα πρέπει να ελέγχεται για COVID19;

Σύμφωνα με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, "έλεγχος για COVID-19 θα πρέπει να διενεργείται στα παιδιά < 16 ετών με:

  1. Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness) που χρειάζονται νοσηλεία ή που νοσηλεύονταιμε πυρετόχωρίς άλλη σαφή αιτιολογία

  2. Φιλοξενούμενα σε κλειστές δομές, που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια

  3. Παιδιά με σοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσο (π.χ. χρόνια πνευμονοπάθεια, χρόνιoκαρδιαγγειακό νόσημα, σακχαρώδη διαβήτη, σοβαρή ανοσοκαταστολή) που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια.

Με αφορμή τα κρούσματα αυτά, απαντάμε σε κάποιες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον νέο κορονοιό SARS-CoV-2".

Όσο αναμένονται τα όποια αποτελέσματα ή έχει κάποιο παιδί σε καραντίνα πως το διαχειριζόμαστε;

Σύμφωνα με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεια, "η απόφαση για νοσηλεία εν αναμονή του αποτελέσματος είναι στη κρίση του παιδιάτρου και βασίζεται στη κλινική εικόνα αλλά και το υποκείμενο νόσημα του ασθενή. Τονίζεται ότι επί ήπιας κλινικής εικόνας είναι προτιμητέα η παραμονή στο σπίτι περιμένοντας το αποτέλεσμα.

Εφόσον αποδειχθεί ότι ο ασθενής είναι θετικός, γίνεται άμεση επικοινωνία και ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο σπίτι με καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία. Αν υπάρξει επιδείνωση συνιστάται άμεση νοσηλεία. Στη περίπτωση που το παιδί χρήζει νοσηλείας αυτή θα γίνει και πάλι σε προκαθορισμένο χώρο και η φροντίδα θα γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φέρει τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι ο γονέας που συνοδεύει το παιδί θα πρέπει και αυτός απαραιτήτως να ελεγχθεί για COVID-19 και να τηρεί σχολαστικά όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.Τονίζεται ότι επειδή τα περισσότερα ύποπτα κρούσματα τελικά δεν θα επιβεβαιωθούν ως λοίμωξη από COVID-19,θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για τη κατά το δυνατόν νοσηλεία σε μόνωση όλων των ύποπτων κρουσμάτων και την μετακίνηση τους αργότερα και ανάλογα με το αποτέλεσμα του COVID-19".

Ποιές μέθοδοι υπάρχουν για τη διάγνωση του νέου κορονοϊού SARSCoV-2;

  • Ανίχνευση και ταυτοποίηση του ίδιου του ιού SARS-CoV-2 με μοριακή μέθοδο RΤ-PCR.

  • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 με κλασική ορολογική μέθοδο.

  • Ταχέα διαγνωστικά τεστ (rapid tests), τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν ποιοτικά και όχι ποσοτικά τα ειδικά αντισώματα έναντι του ιού SARS-CoV-2.

Από αυτά, ποια είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την ανίχνευση του συνδρόμου Covid19;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η πιο αξιόπιστη μέθοδος για διάγνωση οξέος συνδρόμου COVID19 είναι η μοριακή μέθοδος ανίχνευσης, που θεωρείται η καταλληλότερη δεδομένης της άριστης ευαισθησίας και ειδικότητας που παρουσιάζει σε δείγματα ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού.

Ενημέρωση για θέματα τοπικά, υγείας και lifestyle

Social Link