Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

Πώς ψηφίζω?

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώνματος χρειάζεστε την αστυνομική σας ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό σας ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Επιπλέον, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Για τα διαβατήρια δε, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα, ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια, όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία.

Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να απέχουν?

Από την εκλογική διαδικασία, εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

  1. Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

  2. Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

  3. Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών , λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα ( 40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας 3.

  4. Εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως:

    1. Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

    2. Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

    3. Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Πόσους σταυρούς βάζουμε?

Κάθε εκλογική περιφέρεια έχει διαφορετικό αριθμό σταυρών προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες που αντιστοιχούν.

Ειδικότερα, στις περιφερειες με 1 έως 3 έδρες έχουμε δικαίωμα να βάλουμε έναν σταυρό προτίμησης, δύο σταυρούς στις περιφέρειες που εκλέγουν 4-7 βουλευτές, 3 σταυρούς για περιφέρειες με 8-12 βουλευτές και τέσσερις στις περιφέρειες που εκλέγουν από 13 και άνω βουλευτές.

Μετά την απογραφή του 2011, η κατανομή των εδρών μεταβλήθηκε και κατ' επέκταση αυξάνονται ή μειώνονται οι σταυροί που έχουμε δικαίωμα να βάλουμε.

Έτσι, στην Περιφέρεια Αττικής όπου υπάγεται ο Δήμος μας, οι βουλευτές αυξάνονται από 12 σε 15. Αντίστοιχα, στην Α' Αθηνών, οι βουλευτές μειώνονται από 17 γίνονται 14 ενώ στη Β' Αθηνών, οι βουλευτές που εκλέγονται στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας γίνονται 44 από 42.

Εαν υπάγεστε στην Περιφέρεια Αττικής, οι σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της προτίμησης σας μπορεί να είναι απο 0 έως 4.