Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

Δωρεάν έλεγχος ακοής

Έλεγχο ακοής (ακουόγραμμα, ωτοσκοπικός έλεγχος) δωρεάν, παρέχεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, την Τεταρτη 09 Απριλίου 2013.

Οι ώρες παροχής του δωρεάν ελέγχου ακοής θα είναι 09.00-13.00 στο ΚΑΠΗ Βούλας οδός Ζεφύρου 2.

Την Πέμπτη 10 Απριλίου, θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι Βάρης στο ΚΑΠΗ Βάρης οδός Τερψιχόρης 4 και ώρες 09.00-13.00.