Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

ΒΑΡΗ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. Δήμου Βάρης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Βάρης, ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
στις 13/09/2010 και ώρα 20:15 μμ. ημέρα Δευτέρα με θέματα
 • Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2010
 • Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2010.
 • Λήψη απόφασης για την αποδοχή και διάθεση ΣΑΤΑ 3η κατανομή έτους 2010.
 • Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με σύμβαση ορισμένου χρόνου, έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Βάρης.
 • Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «2ος Βρεφονηπιακός σταθμός Μηλαδέζας Δήμου Βάρης – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις».
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής».
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.)
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης» αρ. μελ. 4/2008.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων» αρ. μελ. 5/2008.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας» αρ. μελ. 50/2008.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – επισκευή – εργοταξίου» αρ. μελ. 23/2007.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δυτικής παραλίας» αρ. μελ. 22/2007.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Βάρης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου».
 • Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδος με εξώδικο συμβιβασμό εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα.
 • Λήψη απόφασης για πρόσληψης προσωπικού για δίμηνη απασχόληση.
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θωμάς Δεληγιάννης

Ναι Μπαγλατζή στον Αποστολάτο!

Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρώην Δήμαρχος Βάρης κος Κωνσταντίνος Μπαγλατζής, επικροτεί την υποψηφιότητα του κου Άγγελου Αποστολάτου και παροτρύνει τους κατοίκους να εμπιστευθούν και εκείνοι από τη μεριά τους των επί 16 χρόνια πιστό του φίλο.
Ειδικότερα ο κος Μπαγλατζής, σε σχετική του ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα "Βημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης", δηλώνει:

Περισσότερα...