Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

Hλ. Τσιριγώτη: με επιστολή απαντά στους ισχυρισμούς εναντίον της για τον προυπολογισμο 2012

Με την ακόλουθη επιστολή της φαίνεται να απάντησε η κα Ηλέκτρα Τσιριγώτη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσία Δόμησης στα σχόλια του Αναπληρωτή Δημάρχου για τη μη έγκαιρη ένταξη συγκεκριμένων δαπανών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στον προυπολογισμο 2012 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Προς:
Α) Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο
Γ) τον Τοπικό Τύπο

Επειδή κατά την συζήτηση-ψήφιση στο ΔΣ του Προϋπολογισμού του 2012 στις 7/3/12 απουσίαζα, και στην συνεδρίαση πολλά ανακριβή ακουστήκαν επιθυμώ να κάνω την ακόλουθη δήλωση:

Σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 αρθ. 72 παρ.α αρμόδια για την σύνταξη και την εισήγηση του Προϋπολογισμού είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 αρθ. 74 παρ.1 & αρθ. 75 παρ.2, της Οικονομικής Επιτροπής προΐσταται:

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής (ή Αντιδήμαρχος που νόμιμα αναπληροί τον Δήμαρχο) ή ο Αντιπρόεδρος της οικ. Επιτροπής. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εφ’ όσον ο Δήμαρχος του έχει δώσει σχετικές οδηγίες για τις κύριες κατευθύνσεις του Προϋπολογισμού συντονίζει τις εργασίες της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου, συλλέγουν και συντάσσουν τα σχέδια του Προϋπολογισμού, από τα τηρούμενα στοιχεία και αρχεία (Συμβάσεις, Έργα σε εξέλιξη, Τεχνικά Προγράμματα. Προβλέψεις Εσόδων κλπ).

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ποιοι είναι κατά νόμο αρμόδιοι, υπεύθυνοι και υπόλογοι για τον Προϋπολογισμό.

Συνημμένα και ως εκ περισσού σας υποβάλω το ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλα ως Αντιδήμαρχος ΤΥ&Π στις 2/11/2011 με αποδεκτές τους: Γραφείο Δήμαρχου, Γραφ. Αντιδημάρχων, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τις
κυρίες Μάρκου & Νικολαιδου Υπαλλήλους της Οικ. Επιτροπής, καθώς και στις κυρίες Δουριδα Διευθ. ΤΥ&Π, Χιώτη Διευθ. Οικονομικών, Δρακουλη Διευθ. Διοίκησης, Ηλιοπούλου Διευθ. Περιβάλλοντος, στο οποίο αναφέρω τα ακόλουθα:

«Σας αποστέλλουμε τις προμηθείς και τις υπηρεσίες που θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό του 2012 και οι οποίες είναι εκτός Τεχνικού Προγράμματος. Τα ποσά που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και η οριστικοποίηση τους θα γίνει μετά από τις προτάσεις και την επικοινωνία όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών. Η διευθύντρια Οικονομικών παρακαλείται να συντονίσει την σχετική συνάντηση εργασίας»

Ακoλουθούν δυο συνημμένοι πίνακες με 77 και 11 καταχωρήσεις αντίστοιχα.

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ να ανακληθούν και να διορθωθούν από τα πρακτικά όλα τα ανακριβή περί ευθύνης μου λεχθέντα σχετικά με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2012, επιφυλασσόμενη παντός νόμιμου
δικαιώματος μου.

Βούλα 14/3/12
 
Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπηρεσιας & Υ.Δομ.