Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

Ι. Σκουμπούρης: πρόταση για επιτροπή διαφάνειας

Πρόταση για "Επιτροπή Διαφάνειας" υπέβαλλε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και δημοτικός σύμβουλος κ. Σκουμπούρης - κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής - με σκοπό το βέλτιστο δυνατό έλεγχο των διαδικασιών οικονομικής φύσης που καλείται να πιστοποιήσει η υφιστάμενη Οικονομική Επιτροπή.

 

H πρόταση αυτή υποβλήθηκε με αφορμή το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι του Ν. 3852/2010 στο οποίο αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και οικονομικής διακυβέρνησης» προτείνει την συγκρότηση Επιτροπής διαφάνειας.

Σύμφωνα μάλιστα με την ομόφωνη απόφαση το αντικείμενο της επιτροπής αυτής θα είναι η συνεδρίαση για θέματα διαφάνειας όπως διεκπεραίωση κλήσεων παράνομης στάθμευσης κλπ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπηρεσίες του δήμου οφείλουν να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα στην Οικονομική Επιτροπή.