Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

Γρηγ. Κωνσταντέλλος: περι δημοσιευσης αποτελεσματων δημοσκοπησεων

Επειδή υπέπεσε στην αντίληψη μας η δημοσίευση εκ μέρους σας κάποιων υποτιθέμενων αποτελεσμάτων δημοσκόπησης που έχει διεξαχθεί στο Δήμο Βάρης - Βούλας –Βουλιαγμένης, επιθυμούμε να σας τονίσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Νόμο που διέπει τη διεξαγωγή και δημοσίευση δημοσκοπήσεων (Ν. 3603 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.8.2007)): Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων, ισχύουν τα παρακάτω:

Άρθρο 4
Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων

1. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση,
 • την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης,
 • το σκοπό της δημοσκόπησης,
 • τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος,
 • το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη,
 • το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων,
 • τη μέθοδο δειγματοληψίας,
 • τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων,
 • το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης,                 
 • τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων,                                                                          
 • τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος,                                       
 • την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και                                
 • το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της.

2. Κατά τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων από τα έντυπα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται τα στοιχεία της παραγράφου. 1. Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία α', β', ε', στ', θ' και ι' της παραγράφου 1.

Απαγορεύεται η αποσπασματική αναφορά στα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, ιδίως κατά τρόπο που να παραπλανά τον πολίτη σε σχέση με τα αποτελέσματα της.

13. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει από το Ε.Σ.Ρ., εις βάρος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 223 Α'), όπως ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την πλήρη τήρηση των εκ του Νόμου υποχρεώσεών σας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ"