Τηλ: 210 9658 356

youtubeemail-icontwitterfacebook 

 

 

 

 

Δελτίο απογραφής στρατεύσιμων γεννηθέτντων το ετος 1997

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1997 (ανήκοντες στην κλάση 2018) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, με τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.

Β. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξούσιου.

Γ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :

  1. Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου απογραφής.
  2. Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.
  3. Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ